CADS – Community Advisors

Digital Streetwork für EU-Beschäftigte in Deutschland

Cu proiectul pilot „CADS – Community Advisors – Digital Streetwork pentru lucrătorii din UE în Germania” va fi dezvoltată în continuare abordarea unică de consiliere și de informare în rețelele de socializare – „Digital Streetwork“ – pentru angajații UE și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Acest model a fost conceptualizat cu succes în ultimii ani pentru Oficiul pentru Egalitatea de Tratament a Lucrătorilor din UE. Abordarea digitală, conținutul de consiliere și de informare verificat din punct de vedere juridic, platformele de socializare utilizate și rețeaua instituțională urmează să fie dezvoltate și extinse astfel încât metodologia de succes să poată fi transferată într-un program permanent la sfârșitul proiectului. Lucrăm în zece limbi – română, poloneză, bulgară, italiană, spaniolă, maghiară, croată, greacă, engleză și franceză, testăm și analizăm inovațiile tehnice pentru activitatea de informare și consiliere și elaborăm oferte educaționale, campanii de informare și noi mijloace de informare pentru grupurile noastre țintă.

Datorită Legii privind Libera Circulație, migrația din alte țări ale UE către Germania este deosebit de accesibilă și, în același timp, una dintre cele mai importante mișcări migratorii. Adesea, integrarea eșuează din cauza condițiilor de muncă precare și a muncii sub nivelul de calificare propriu, printre altele. Drept urmare imigranții din UE emigrează din nou – de data aceasta din Germania. În consecință, rata de migrație netă și brută este în scădere de mai bine de cinci ani. Cu toate acestea, imigranții din UE au fost unul dintre principalii piloni ai creșterii ocupării forței de muncă în ultimul deceniu. Prin urmare, este din ce în ce mai important ca piața forței de muncă să îmbunătățească în mod semnificativ condițiile pentru lucrătorii din UE în Germania, astfel încât să existe mai puține cazuri de renunțare la integrare și implicit un declin al emigrării.

Proiectul CADS a fost lansat în februarie 2023 cu scopul de a consolida în mod eficient drepturile și competențele lucrătorilor din UE pe piața muncii, în găsirea unui loc de muncă, în confruntarea cu discriminarea și în procesul de integrare. Într-o manieră exemplară, persoanele nou venite în Germania primesc consiliere în mediul digital, unde acestea schimbă informații. În același timp, este combătută răspândirea de informații greșite.

Proiectul acoperă nouă domenii de activitate:

  • Analizare și monitorizare a rețelelor de socializare, cu o atenție deosebită acordată celor mai mari zece grupuri de imigranți din UE,
  • Informare proactivă și consiliere cu grad redus de complexitate a persoanelor mobile din UE în rețelele sociale, asigurarea calității și documentare, completate de combaterea răspândirii de informații greșite,
  • Furnizare de informații multimediale, completate de programe educaționale online (e-learning),
  • Pilotare și evaluare a unor campanii de informare și consiliere cu caracter inovator, cu o atenție deosebită acordată domeniilor de activitate care prezintă risc ridicat de condiții de muncă precare și de exploatare, precum și utilizarea metodologiei clasice pentru grupurile-țintă care nu pot fi accesate într-un mod eficient,
  • Dezvoltare a capacităților tehnice, în special în domeniul inteligenței artificiale și al învățării automate, precum și evaluarea potențialului lor în activitatea de informare și consiliere,
  • Înființare a unui consiliu consulativ format din organizații pentru migranți și profesioniști pentru coordonarea deciziilor strategice, a rezultatelor și a planurilor proiectului,
  • Organizarea periodică de conferințe și seminarii cu parteneri instituționali strategici. Acestea abordează întrebări contextuale și metodologice privind informarea și consilierea persoanelor nou venite din UE în Germania și servesc la crearea de rețele de comunicare și coordonare,
  • Implementarea temporară a unui serviciu de consiliere specializat pe domeniul îngrijirii la domiciliu în gospodăriile germane (așa-numitele „live-ins“) și pregătirea acestui serviciu pentru a fi transferat în afara proiectului,
  • Elaborarea unui model și instituirea durabilă a metodologiei de informare și consiliere proactivă, precum și ancorarea acesteia ca program permanent și componentă solidă a sistemului de consiliere din Germania.

Oficiul pentru Egalitatea de Tratament a Lucrătorilor din UE aflat sub incidența Împuternicitei Guvernului Federal pentru Migrație, Refugați și Integrare – în același timp – Împuternicita Guvernului Federal pentru Combaterea Rasismului are responsabilitatea de a sprijini persoanele noi venite din alte state membre UE în exercitarea drepturilor lor în contextul liberei circulații a lucrătorilor în Germania. Acesta sprijină proiectul „CADS – Community Advisors – Digital Streetwork pentru lucrătorii din UE în Germania ” care este implementat de Minor – Digital.