CADS – Community Advisors

Digital Streetwork za zaposlene EU građane i građanke u Njemačkoj

Model projekt „CADS – Community Advisors – Digital Streetwork za zaposlene EU građane i građanke u Njemačkoj” razvija na jedinstven način informativni i savjetodavni rad kroz takozvani koncept „Digital Streetwork“, koji je posljednjih godina uspješno osmišljen za Ured za jednako postupanje s radnicima iz EU-a i pruža ovoj ciljnoj skupini usluge na društvenim mrežama. Digitalno prisustvo na društvenim mrežama, pravno provjereni savjeti i informativni sadržaji, kao i institucionalna mreža teže se izgraditi i proširiti na način da se uspješna metodologija može prenijeti u trajni program na kraju projekta. Radimo na deset jezika – rumunjski, poljski, bugarski, talijanski, španjolski, mađarski, hrvatski, grčki, engleski i francuski, testiramo i ocjenjujemo tehnološke inovacije za informativni i savjetodavni rad te razvijamo inovativne mogućnosti učenja, info kampanje i nove informacijske medije za naše ciljne skupine.

Zahvaljujući Zakonu o slobodi kretanja, migracija iz drugih zemalja EU-a u Njemačku je jednostavna i postala je jedna od ključnih useljeničkih kretanja. Integracija međutim često izostaje, između ostalog, i zbog loših uvjeta rada i rada ispod vlastite kvalifikacije, što znači da se doseljenici iz EU-a ponovno iseljavaju – u ovom slučaju iz Njemačke. Bruto i neto imigracija je u padu već više od pet godina. Unatoč tome, doseljenici iz EU-a bili su jedan od glavnih pokretača rasta zaposlenosti u proteklom desetljeću. Stoga postaje sve važnije za tržište rada značajno poboljšati uvjete za zaposlene iz EU-a u Njemačkoj, kako bi bilo manje prekida integracije i manje iseljavanja.

Projekt CADS započeo je u veljači 2023. s ciljem učinkovitog jačanja prava i vještina radnika iz EU-a na tržištu rada, pri traženju posla, pri suočavanju s diskriminacijom i pri jačanju integracijskih procesa. U načelu, doseljenici se savjetuju u digitalnim prostorima, gdje razmjenjuju ideje, i istovremeno se otklanjaju lažne informacije koje tamo kruže. 

Projekt ima devet polja djelovanja:

  • Analiza i praćenje kanala na društvenim mrežama s fokusom na deset najvećih skupina useljenika u EU,
  • Orijentacioni savjetodavni rad na društvenim medijima za nove doseljenike iz EU-a, osiguranje kvalitete i dokumentacija, uz borbu protiv lažnih informacija,
  • Izrada multimedijskih informacijskih ponuda dopunjenih ponudama e-učenja,
  • Testiranje i evaluacija inovativnih informativnih i savjetodavnih kampanja, s fokusom na sektore zahvaćene povećanim rizikom od prekarnih i izrabljivačkih uvjeta rada, ali i klasičnih metoda za ciljne skupine do kojih se ne može dovoljno učinkovito doprijeti,
  • Tehnološki razvoj, posebno u području umjetne inteligencije (UI) i strojnog učenja, te njihov potencijal za primjenu u informativnom i savjetodavnom radu,
  • Uspostavljanje savjetodavnog odbora migrantskih organizacija i stručnjaka za koordinaciju strateških odluka, nalaza i planova projekta,
  • Redovito provođenje stručnih događaja i radionica sa strateškim partnerima, koji se bave sadržajnim i metodološkim pitanjima informiranja i savjetodavnog rada za doseljenike iz EU-a i služe za umrežavanje i koordinaciju,
  • Privremeni zasebni savjetodavni rad za 24-časovne kućne njegovatelje i njegovateljice u njemačkim privatnim kućanstvima (tzv. live-ins) i priprema za premještaj ove usluge izvan projekta,
  • Razvoj modela i održivo uspostavljanje metodologije informativnog i savjetodavnog rada realizovanje iste kao trajni program i sastavni dio redovnog savjetodavnog sustava u Njemačkoj. 

Kroz projekt CADS  – Digital Streetwork za zaposlene EU građane i građanke u Njemačkoj, čiji je nositelj Minor – Digital, Ured za jednako postupanje s radnicima iz EU-a Savezne povjerenice vlade za migracije, izbjeglice i integraciju, koja je ujedno i Savezna povjerenica vlade za borbu protiv rasizma, ima zadatak pružiti potporu doseljenicima iz EU-a u ostvarivanju prava koja im pripadaju u Njemačkoj prema slobodi kretanja radnika.