CADS – Community Advisors

Digital Streetwork für EU-Beschäftigte in Deutschland

Μέσω του πρότυπου προγράμματος „CADS – Community Advisors – Digital Streetwork für EU-Beschäftigte in Deutschland”  εξελίσσεται το επιτυχημένο εγχείρημα των προηγούμενων ετών – „Digital Streetwork“ του Φορέα Ισότητας της Καγκελαρίας. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στους εργαζομένους και αναζητούντες εργασία στην Ε.Ε. .

Η ψηφιακή προσέγγιση, το νομικά ελεγμένο συμβουλευτικό και ενημερωτικό περιεχόμενο, οι προσβάσιμες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και το θεσμικό δίκτυο πρόκειται να αναπτυχθούν και να επεκταθούν, ώστε με το τέλος του έργου η επιτυχημένη μας μεθοδολογία να εξελιχθεί σε ένα μόνιμο πρόγραμμα. Για αυτόν τον σκοπό δουλεύουμε σε δέκα γλώσσες- στα Ρουμάνικα, Πολωνικά, Βουλγάρικα, Ιταλικά, Ισπανικά, Ουγγρικά, Κροάτικα, Ελληνικά, Αγγλικά και τα Γαλλικά. Δοκιμάζουμε και αξιολογούμε τεχνικές καινοτομίες στην υποστήριξη ενημέρωσης και συμβουλευτικής, ενώ παράλληλα δημιουργούμε ευκαιρίες μάθησης, εκστρατείες ενημέρωσης και καινούρια μέσα πληροφόρησης για τις προαναφερθείσες μεταναστευτικές ομάδες.

Χάρη στο Νόμο για τη ελευθερία μετακίνησης των πολιτών της Ένωσης, η μετανάστευση από άλλες χώρες της ΕΕ προς τη Γερμανία είναι ιδιαιτέρως εύκολη και ταυτόχρονα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεταναστευτικές κινήσεις. Συχνά, η ενσωμάτωση των μεταναστών αποτυγχάνει. Οι αντίξοες συνθήκες εργασίας και η απασχόληση του ατόμου σε εργασία επιπέδου κατλωτερου των προσόντων του, είναι μεταξύ άλλων, λόγοι που εξαναγκάζουν τους μετανάστες από την ΕΕ να μεταναστεύσουν ξανά – αυτή τη φορά από τη Γερμανία.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφεται για πέντε και πλέον έτη μείωση της ακαθάριστης και της καθαρής μετανάστευσης. Παρόλα αυτά, όσοι  μετανάστευσαν στην ΕΕ εξακολουθούν να αποτελούν έναν από τους κύριους πυλώνες της ανάπτυξης της απασχόλησης τα τελευταία δεκα χρόνια. Για αυτό τον λόγο η καθίσταται όλο και πιο απαραίτητη η βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους για την αγορά εργασίας, ώστε φαινόμενα όπως η διακοπή ένταξης και η μετανάστευση τους από τη Γερμανία να μειωθούν.

Το πρόγραμμα CADS ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2023 με στόχο να ενισχυθούν και να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματά και τις αρμοδιότητές τους στην αγορά εργασίας, στην αναζήτηση εργασίας, στην αντιμετώπιση διακρίσεων και κατ’ επέκταση στη διαδικασία ένταξής τους. Οι μετανάστες δέχονται παραδειγματικές συμβουλές στους ψηφιακούς χώρους/ψηφιακές πλατφόρμες, όπου ανταλλάσσουν πληροφορίες και απόψεις, ενώ παράλληλα καταπολεμάται η παραπληροφόρηση που συχνά διασπείρεται σε αυτούς τους χώρους.

Το πρόγραμμα δραστηριοποιείται σε εννέα τομείς:

  • Ανάλυση και παρακολούθηση των χώρων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με επικεντρο τις 10 μεγαλύτερες ομάδες μεταναστών της ΕΕ,
  • Άμεση και εύκολα προσβάσιμη ενημέρωση και συμβουλευτική στα κοινωνικά μέσα των νέων μεταναστών της ΕΕ, διασφάλιση της ποιότητας και τεκμηρίωσης σε συνδυασμό με την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης,
  • Δημιουργία ευκαιριών πολυμεσικής ενημέρωσης σε συνδυασμό με ψηφιακές ευκαιριες μάθησης (ELearning),
  • Δοκιμή και αξιολόγηση καινοτόμων εκστρατειών ενημέρωσης και παροχής συμβουλών, με έμφαση σε τομείς όπου η επισφαλής εργασία και ο κίνδυνος εκμετάλλευσης του εργαζομένου είναι αυξημένος, καθώς και χρήση κλασικών τρόπων ενημέρωσης των συγκεκριμένων ομάδων που δεν μπορούν να προσεγγιστούν αρκετά αποτελεσματικά,
  • Τεχνολογικές εξελίξεις, ιδίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) και της μηχανικής μάθησης, καθώς και δυνατότητες εφαρμογής τους για τις ομάδες εργασίας πληροφόρησης και συμβουλευτικής,
  • Σύσταση μιας συμβουλευτικής επιτροπής που θα αποτελείται απο μεταναστευτικές οργανώσεις και εξειδικευμένο προσωπικό για το συντονισμό στρατηγικών αποφάσεων, των πορισμάτων και των σχεδίων του έργου,
  • Τακτική διοργάνωση (εξειδικευμένων) εκδηλώσεων και Workshop με στρατηγικούς εταίρους που αφορούν θέματα περιεχομένου και μεθοδολογίας της εργασίας ενημέρωσης και συμβουλευτικής για τους μετανάστες της ΕΕ και εξυπηρετούν σκοπούς δικτύωσης και συντονισμού,
  • Προσωρινή εφαρμογή μιας ξεχωριστής συμβουλευτικής υπηρεσίας για τους εργαζόμενους κατ’οίκον φροντίδας σε γερμανικά ιδιωτικά νοικοκυριά (τους λεγόμενους liveins) και προετοιμασία αυτής για την εφαρμογή της και εκτός του προγράμματος,
  • Ανάπτυξη πρότυπου προγράμματος και βιώσιμη καθιέρωση της δράσεων προσέγγισης με σκοπό τη συμβουλευτική και ενημερωτική υποστήριξη, καθώς και την εδραίωσή του ως μόνιμο πρόγραμμα και αναπόσπαστο κομμάτι του τακτικού συστήματος παροχής συμβουλών στη Γερμανία.

Ο Φορέας Ισότητας για του εργαζομένους της ΕΕ, η Επίτροπος της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για θέματα μετανάστευτης, υπέυθυνη για θέματα καταπολέμησης του ρατσιμού έχουν καθήκον να συνδράμουν στην υποστήριξη των μεταναστών για την συνειδητοποίηση και την κατανόηση των δικαιωμάτων που τους αναλογούν στο πλαίσιο της ελέυθερης μετακίνησης στη Γερμανία. Το πρόγραμμα CADSCommunity AdvisorsDigital Streetwork für EUBeschäftigte in Deutschland, χρηματοδοτείται απο τους παραπάνω φορείς και διευθύνεται απο τον φορέα von Minor – Digital.

Επικοινωνία

Rossina Ferchichi

r.ferchichi@minor-digital.de