Podanie/wniosek o urlop wypoczynkowy

Aby skorzystać z Twojego ustawowego prawa do urlopu wypoczynkowego, należy złożyć u pracodawcy z odpowiednim wyprzedzeniem stosowny wniosek, ponieważ skorzystanie z urlopu wypoczynkowego w wybranym przez siebie terminie możliwe jest wyłącznie za zgodą pracodawcy. Twój pracodawca może stosować określone, wewnętrzne zasady dotyczące tego, kiedy i w jaki sposób należy ubiegać się o urlop. Dlatego zaleca się złożenie wniosku o urlop wypoczynkowy tak wcześnie, jak to możliwe! 

Zgodnie z brzmieniem § 7 III zd. 1 i 2 Federalnej Ustawy o Urlopach (niem. Bundesurlaubsgesetz, skrót: BUrlG) ustawowe prawo do urlopu dotyczy bieżącego roku kalendarzowego. Oznacza to, że zgodnie z brzmieniem obowiązujących w Niemczech przepisów, prawo do urlopu co do zasady wygasa (i to bez zastępczej rekompensaty pieniężnej!), jeśli pracownik/czka nie wykorzysta go w bieżącym roku kalendarzowym (tj. najpóźniej do 31 grudnia). Możliwość przeniesienia niewykorzystanego urlopu na pierwsze trzy miesiące kolejnego roku kalendarzowego jest wyjątkiem dopuszczalnym wyłącznie po spełnieniu określonych przepisami warunków.  

Zgodnie z najnowszym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, prawo do urlopu wypoczynkowego może jednak zostać utracone wyłącznie wtedy, gdy pracodawca faktycznie umożliwił pracownikowi/czce terminowe skorzystanie z przysługującego urlopu wypoczynkowego, na przykład poprzez osobiste poinformowanie pracownika/czki o konieczności wykorzystania niewykorzystanego urlopu do 31 grudnia bieżącego roku (bądź np. przypomnienie o liczbie pozostających jeszcze do wykorzystania w bieżącym roku dni urlopowych). 

Podanie/wniosek o urlop wypoczynkowy: Formularz