Αίτηση χορήγησης άδειας

Για να χρησιμοποιήσετε το νόμιμο δικαίωμα αδείας σας, πρέπει να υποβάλετε την αίτηση εκ των προτέρων. Η άδειά σας πρέπει πάντα να εγκρίνεται από τον εργοδότη. Ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να προβεί σε επιμέρους ρυθμίσεις σχετικά με τον χρόνο υποβολής και τη μορφή της αίτησης. Επομένως, θεωρείται σκόπιμο να υποβάλλετε την αίτησή σας όσο το δυνατόν νωρίτερα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα της αίτησής μας.  

Το νόμιμο δικαίωμα άδειας ισχύει για το τρέχον ημερολογιακό έτος, § 7 III σελ. 1 και 2 BUrlG. Σύμφωνα με τη διατύπωση του BUrlG, το δικαίωμα αδείας λήγει και δεν αντικαθίσταται εάν ο εργαζόμενος δεν το λάβει εντός του τρέχοντος ημερολογιακού έτους (= το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου). Η μεταφορά της άδειας στους τρεις πρώτους μήνες του επόμενου έτους αποτελεί εξαίρεση που είναι δυνατή μόνο υπό συγκεκριμένες νομικές προϋποθέσεις. Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το δικαίωμα άδειας μπορεί να λήξει μόνο εφόσον ο εργοδότης έχει δώσει τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να λάβει την άδειά του εγκαίρως, για παράδειγμα, έχετε ενημερωθεί προσωπικά ότι σας περισσεύουν 4 μέρες άδειας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.  

Αίτηση χορήγησης άδειας