Молба за отпус

За да използвате полагащия Ви се по закон отпуск, трябва предварително да подадете молба за отпуск, тъй като можете да го ползвате само ако получите разрешение от работодателя си. Работодателят има право да изготви индивидуални разпоредби относно времето и формата на молбата за отпуск. Затова подайте заявлението си възможно най-рано. Можете да използвате нашия образец за заявление за отпуск.

Заявление за отпуск: образец