Болен в отпуск 

Най-накрая идва дългоочакваната почивка – и тогава се разболяваш! 

Как да постъпим? 

Ако работeщият се разболее по време на отпуск и е нетрудоспособен, тези дни не се считат за дни отпуск. Вместо това се прилага продължаване на изплащането на възнаграждението (Entgeltfortzahlung) в случай на заболяване. Причината е, че докато сте болни вие няма как да си починете. 

Този комикс ще ви покаже какво трябва да направите, ако се разболеете по време на отпуск.   

Тук ще намерите кратък списък:  

  1. Незабавно посетете лекар, за да получите медицинско удостоверение за неработоспособност (болничен лист/атестация): Удостоверението трябва да съдържа информация за вида на заболяването, датата, на която е диагностицирано, началото и очакваната продължителност на болеста, адреса на пребиваване, както печат и подпис от лекуващия лекар.  
  2.  Уведомете работодателя си възможно най-скоро по електронна поща или по телефона и изпратете удостоверението.  
  3. Свържете се със здравноосигурителната си каса: изпратете удостоверението за неработоспособност и фактури и касови бележки за лечение и лекарства.  
  4. При заврщане у дома: Информирайте работодателя си и здравноосигурителната каса. 
  5. Обърнете внимание: Отпускът не се удължава автоматично в случай на заболяване. Веднага щом отново сте трудоспособни и договореният с работодателя ви период на отпуск изтече, трябва да се върнете на работа.  
  6. Работодателят трябва да компенсира загубените дни отпуск в подходящия момент.