Fem.OS Plus

Avrupa Birliği dışından gelen kadın göçmenler için Almanya’da iş piyasasına erişim konusunda sosyal medya üzerinden bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti

„Fem.OS Plus – Information und Beratung in den sozialen Medien zur Arbeitsmarktintegration für zugewanderte Frauen aus Drittstaaten in Deutschland“ model projesi, Mayıs 2020 – Haziran 2023 tarihleri süresince Göç, Mülteciler ve Entegrasyondan Sorumlu Federal Hükümet Komiseri ve Irkçılıkla Mücadeleden Sorumlu Federal Hükümet Komiseri tarafından finanse edilen „Fem.OS – Aufsuchendes Orientierungs- und Beratungs-System in den sozialen Medien für Migrantinnen“ projesinin çalışmalarını temel almaktadır. Alman Federal İş Ajansı ile iş birliği çerçevesinde yürütülen proje, Minor’un geliştirdiği Digital Streetwork olarak isimlendirilen sosyal medya üzerinden danışmanlık ve bilgilendirme yaklaşımını benimsemektedir.  

Fem.OS çalışmaları hakkında yapılan olumlu değerlendirmeler Fem.OS Plus’un geliştirilmesi ve Avrupa Birliği dışından gelen kadın göçmenlerin iş piyasasına erişimini desteklemek ve günümüzde artan yapay zeka uygulamalarını test etmek için kullanılmaktadır. Hızla gelişen yapay zekayı kullanan dijital yöntemler, hukuki açıdan gözden geçirilmiş danışmanlık ve bilgilendirici içerikler, kullanılan sosyal medya platformları ve göçmen örgütleriyle kurulan kurumsal bağlantılar, projenin bitiminden sonra da göçmenler için kalıcı danışmanlık sistemlerine dönüşebilmesi amacıyla planlanacak ve genişletilecektir.  

Fem.OS Plus, Avrupa Birliği dışından gelen kadınlara çalışma ve sosyal haklar konusunda güvenilir ve kolay erişilebilir bilgi sağlamayı, kadınların becerilerini güçlendirmeyi ve nitelikleri doğrultusunda işgücü piyasasına entegrasyonlarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Temel konularda bilgilendirme ve yönlendirme danışmanlığının yanı sıra, sosyal medya kampanyaları gibi bilgiyi yaygınlaştırma çalışmaları da planlanmakta; kampanya konuları kararlaştırılırken, danışmanlık sırasında belirlenen özel ihtiyaçlara öncelik verilmektedir. Fem.OS Plus, profesyonel bağlantı ağları, kamusal faaliyetler ve bilimsel yayınlar aracılığıyla göçmenlere yönelik danışmanlık ve bilgilendirme alanındaki araçları ve metodolojiyi yaygınlaştırmaktadır.Özellikle yapay zeka alanındaki teknik gelişmeler, projede elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesinin yanı sıra danışmanlık çalışmaları için de kullanılabilir hale getirilecektir.  

Fem.OS Plus, Almanca’nın yanı sıra göçmenler arasında en yaygın konuşulan yedi dilde (Arapça, Ukraynaca, Rusça, İngilizce, Farsça, Türkçe ve Fransızca) bilgi vermek ve danışmanlık sağlamaktadır. Ekipteki kadın avukatlar, danışmanlığın kalitesini artırmak ve kişilere sağlanan bilgilerin güvenilirliliğinden emin olmak konusunda önemli bir rol oynamaktadır.  

Danışmanlık hizmeti iş piyasasına uyum, iş arama, mesleki yeterlilik, çalışma ve sosyal haklara ilişkin detayları kapsamaktadır. Fem.OS Plus’ın amacı, temel konularda bilgilendirme ve yönlendirme danışmanlığının yanı sıra bilgiye erişimi kolaylaştırarak göçmen kadınların işgücü piyasasına entegrasyonunun iyileştirilmesine katkı sağlamaktır. 

Fem.OS Plus model projesi, Federal Hükümetin Göç, Mülteciler ve Entegrasyondan Sorumlu Komiseri ve Federal Hükümetin Irkçılıkla Mücadeleden Sorumlu Komiseri tarafından, Temmuz 2023 – Haziran 2025 tarihleri süresince finanse edilmekte ve Federal İş Ajansı ile iş birliği içinde yürütülmektedir.