Kontrolna listaRadni ugovor

U interesu svih ugovornih strana, radni ugovor treba biti sklopljen pismeno (usmeni ugovori također su mogući). Time se utvrđuju dogovori, prava i obveze obje ugovorne strane. Ako dođe do spora, pismeni radni ugovor služi kao kao dokaz. Na što treba paziti prilikom sklapanja radnog ugovora?
Ovaj članak pruža informacije o najvažnijim stavkama. 

 

 • Mjesto rada:
   

Rad se obično obavlja u sjedištu poslodavca. Ukoliko je često mijenjanje mjesta rada u opticaju, onda bi ovo trebalo biti  navedeno u radnom ugovoru. Također treba razjasniti pitanje rada od kuće (njem./ eng. Home-Office). 

 • Probni rad: 

 

Probni rad služi kako bi se provjerila radna sposobnost zaposlenog za posao i može trajati najviše 6 mjeseci prema § 622 član 3 njemačkog građanskog zakonika (Bürgerliches Gesetzbuch). Tijekom probnog rada važi zakonski otkazni rok od dva tjedna za obje strane. 

 • Početak i kraj zaposlenja 

 

Radni ugovor treba sadržati datum početka radnog odnosa. Od tog datuma nastaju međusobne obaveze između Vas i poslodavca. Zaposlenje može biti ugovoreno na određeno ili neodređeno vrijeme. Međutim, kako bi rok bio učinkovit, to mora biti dogovoreno u pisanom obliku. Ugovor na određeno vrijeme se automatski završava s istekom dogovorenog roka, bez potrebe za otkazivanjem. 

 • Opis posla 

 

Opis posla trebao bi biti konkretan i što je moguće detaljnije naveden. Opis posla se odnosi na radne zadatke koje Vam poslodavac može dodijeliti. U određenim slučajevima, na temelju opisa posla, možete odbiti zadatke koji su atipični i nepogodni. 

 • Radno vrijeme i prekovremeni rad: 

 

Radno vrijeme se navodi u broju radnih sati tjedno. Ako ne možete ili ne želite raditi određenim danima, to bi također trebalo biti navedeno u ugovoru. Obratite pažnju na pravila o prekovremenom radu, prema kojima se prekovremeni rad plaća ili vam se omogućuje zamjena slobodnim vremenom. 

 • Pravo na godišnji odmor: 

 

Prema njemačkom Zakonu o godišnjem odmoru (njem. Bundesurlaubsgesetz), svaki radnik koji radi pet dana u tjednu ima pravo na minimalno 20 radnih dana godišnjeg odmora. Ovo pravo se ne može osporiti, što znači da se odmor mora iskoristiti i ne može biti nadoknađen novcem.
 

 • Plaćanje i posebne isplate
   

Plaća može biti navedena u vidu satnice ili mjesečne plaće. Isplata plaće je obavezna nakon obavljenog rada prema dogovorenom vremenskom razdoblju. Kada će plaća biti isplaćena određeno je radnim ugovorom ili kolektivnim ugovorom. Posebne isplate, poput 13. plaće, božićnice (njem. Weichnachtsgeld) ili regresa za godišnji odmor (njem. Urlaubsgeld), također moraju biti dogovorene ugovorom o radu. 

 • Rokovi otkaza
   

Zakonski rokovi otkaza mogu se pronaći u § 622 Građanskog zakonika. Međutim, ako postoje duži rokovi otkaza, oni bi trebali biti izričito regulirani u ugovoru.