Ellenőrző lista „Munkaszerződés“

Minden érintett fél érdekében a munkaszerződést írásban kell megkötni (a szóbeli szerződés azonban szintén megengedett). Ez rögzíti a megállapodásokat, valamint a szerződő felek jogait és kötelezettségeit. Vita esetén az írásbeli munkaszerződés bizonyítékként felhasználható. Mit kell figyelembe venni a munkaszerződés megkötésekor? Mutatjuk a legfontosabb pontokat egy munkaszerződésben:  

  • Munkavégzés helye 

A munkavégzés általában a munkáltató telephelyén történik; a gyakori helyváltoztatásról a munkaszerződésben rendelkezni kell. Tisztázni kell a home office-ra vonatkozó rendelkezéseket is. 

  • Próbaidő 

A próbaidő a munkavállalók munkára való alkalmasságának vizsgálatára szolgál, és a BGB 622. § (3) bekezdése szerint legfeljebb 6 hónapig tarthat. A próbaidő alatt mindkét fél számára a törvényben előírt kéthetes felmondási idő vonatkozik. 

  • A munkaviszony kezdete és vége 

A munkaszerződésnek tartalmaznia kell a munkaviszony kezdetét. Ettől az időponttól kezdődően keletkeznek kölcsönös követelések a munkavállaló a munkáltató között. 

A munkaviszony határozott vagy határozatlan időre is szólhat. Ahhoz azonban, hogy a határozott idejű legyen érvényes, erről írásban kell megállapodni. A határozott idejű munkaszerződés automatikusan megszűnik a megállapított időtartam végén, nincs szükség külön felmondásra. 

  • A munkakör leírása  

Az elvégzendő tevékenységet konkrétan és a lehető legrészletesebben kell a munkaszerződésben meghatározni. A leírás hatással van a munkavállaló későbbi munkafeladataira, amelyeket a munkáltató utasítási joga alapján oszthat ki. Bizonyos esetekben a munkaköri leírás alapján visszautasíthatja az atipikus és ésszerűtlen feladatokat. 

  • Munkaidő és túlóra 

A munkaidő heti óraszámmal van meghatározva. Ha a munkavállaló bizonyos napokon nem tud/nem szeretne dolgozni, ezt is fel kell tüntetni a szerződésben.  

Figyelni kell a tisztességes túlórára vonatkozó szabályokra, amelyek szerint a túlórát díjazzák, vagy szabadnappal kompenzálják. 

  •  Szabadságra való jogosultság 

A szövetségi szabadságról szóló törvény szerint Németországban minden ötnapos munkahéttel rendelkező munkavállalónak évente legalább 20 nap szabadság jár. Ez a jogosultság nem képezi vita tárgyát, azaz a szabadságot ki kell adni, és nem lehet a munkavállalótól „megvásárolni“. 

  • Fizetés és bónuszok 

A fizetés órabérben vagy havi bérben van megadva. A munkabér kifizetésének időpontját a munkaszerződésben lehet meghatározni.  Különleges kifizetésekről, például 13. Havi fizetésről, karácsonyi jutalomról vagy szabadságpénzről is meg kell állapodni.  

  • Felmondási idő 

BGB §622 ír a törvényes felmondási időkről. Ha azonban hosszabb felmondási határidők vannak, ezeket kifejezetten meg kell határozni a szerződésben. 

Szívesen válaszolunk kérdéseitekre a hozzászólásokban.