Cererea plății salariului restant

Pentru a înainta cu succes o plângere la Tribunalul de litigii de muncă (Arbeitsgericht) pentru neplata salariului, trebuie să existe o dovadă de pretenție asupra sumei respective.  

Cu toate acestea, este indicat să trimiteți mai întâi angajatorului o solicitare de plată extrajudiciară. Scopul acestei solicitări de plată este de a cere rapid și fără costuri suplimentare suma de bani restantă înainte de a se lua alte măsuri. Codul civil german (BGB) prevede anumite termene limită. Conform acestora, plângerile referitoare la contractul de muncă au termen de prescripție de până la 3 ani. Multe contracte de muncă includ însă termene de expirare scurte. În conformitate cu acestea, toate creanțele care decurg din relația de muncă (de exemplu, drepturile salariale) se prescriu dacă nu sunt revendicate în scris într-un anumit termen mai scurt (adesea trei luni). 

Cererea plății salariului restant: model